El TransCurso | Un espacio en línea para formarnos en Habilidades para la Vida

El TransCurso | Un espacio en línea para formarnos en Habilidades para la Vida

Les 10 Habilitats per a la Vida

Per formar-se en les 10 Habilitats per a la Vida (HpV) no és suficient saber del tema; és indispensable, saber fer, desenvolupar destresa en cadascuna d'elles. Des de 2012, són 1.300 persones, de 23 països diferents, les qui han realitzat El TransCurs. Han pogut experimentar que l'educació pot ser un assumpte entre iguals, entretinguda, plaent i motor de transformacions. Algunes han modificat les seves pràctiques educatives com a docents, altres han transformat relacions de parella, laborals o amb el menjar, el tabac i l'alcohol. Unes altres, han iniciat canvis en la manera de relacionar-se amb la cultura en la qual viuen. Qui enforteix les seves "Habilitats per a la Vida" s'omple de capacitat (s’empodera) per afrontar els desafiaments que la vida s'encarregarà de posar-li al davant. Els drets humans i l'ètica de la cura emmarquen la formació en aquestes destreses psicosocials.

A qui va dirigit?

A aquelles persones que desitgin transformar aspectes de la relació que tenen amb si mateixes o amb una altra/es persona/es o amb el seu entorn (cultural, social). Especialment, està dirigit als qui desitgen promoure les HpV en altres persones, com en grups de nenes, nens o joves, col•lectius comunitaris, organitzacions de la societat civil, empreses, entre uns altres. Des de Fundació Edex plantegem que la porta d'entrada per ensenyar les Habilitats per a la Vida és aprendre-les primer en la pròpia vida, construint un sentit propi. Això és El TransCurs, l'inici d'aquest entrenament.

Objectiu

Les persones participants coneixeran les deu HpV, els seus trets principals i les seves característiques grupals. Alhora s'entrenaran en el seu ús en situacions de la vida personal i col•lectiva i reconeixeran que aquestes destreses són motor de canvi cap a una vida de millor qualitat.

TransCurs en castellà i català

A partir de 2021 El TransCurs oferirà els documents base de cada unitat en castellà i català i cada estudiant seleccionarà la seva preferència. Per acompanyar-los comptem amb docents que llegeixen i escriuen les dues llengües. La participació en els fòrums pot fer-se en qualsevol de les dues. L'experiència ens ha demostrat que aquesta interacció bilingüe és possible i productiva. La suma del català i l’actualització i adaptació d’alguns dels seus continguts al TransCurs s’ha impulsat des de DIPSALUT l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.

Continguts

Els continguts són atractius i aplicables a situacions diverses de la vida laboral, familiar i comunitària. Estan organitzats en 12 unitats que es treballen a raó d'una per setmana. La primera és una introducció general, l'última una síntesi del recorregut i un moment per avaluar el viscut i les altres estan dedicades a cadascuna de les 10 Habilitats per a la Vida;

1 INTRODUCCIÓ

Quines són les 10 Habilitats per a la Vida, a què es refereix cadascuna, per què té sentit aprendre-les i ensenyar-les i com s'integren dins de la competència psicosocial.

2 AUTOCONEIXEMENT

Oportunitat per visualitzar la persona que som i imaginar o planejar la que podríem arribar a ser.

3 PRESA DE DECISIONS

Aproximació a aquest poderós acte que protagonitzem les persones per marcar el rumb de la pròpia vida, el mateix que fa possible que les coses no succeeixin només per l'atzar, els costums, les circumstàncies o terceres persones: la presa de decisions.

4 PENSAMIENT CRÍTIC

Invitació a no acceptar les coses de manera crèdula, sense anàlisi, sense reflexió, a rescatar l'etern "per què", aquest que ens acompanya sobretot en la infància. "Qüestionar" serà el verb convidat.

5 PENSAMENT CREATIU

Preparar-se i disposar-se a estrenar idees, rutes, costums, maneres de ser i de fer la vida. El verb convidat és "proposar", germà i complement del convidat de l'apartat anterior.

6 EMPATIA

En aquesta unitat ens dedicarem a connectar amb les necessitats de les altres persones a partir de l'escolta atenta, apagant el judici i encenent la capacitat humana de reconèixer en la diversitat de maneres de ser, a altres humanitats tan vàlides i importants com la pròpia.

7 MANEIG D’EMOCIONS I SENTIMENTS

En el TransCurs d'aquesta unitat veurem com la ment emocional i la racional necessiten treballar juntes i en equilibri.

8 MANEIG DE TENSIONS I ESTRÈS

De poc servirà relaxar-nos o desestressar-nos si no aprenem a identificar i manejar la(s) font(s) o motiu(s) de la tensió. Posarem el focus en dues fonts importants d'estrès: el maneig del temps i l'afany de competir.

9 COMUNICACIÓ ASERTIVA

A l'hora d'expressar les necessitats, emocions i pensaments propis o d'advocar pels d'altres persones hi ha diferents camins, entre ells el de la passivitat, l'agressió i l'assertivitat. En aquesta unitat, s'exploren avantatges i desavantatges de cadascun d'ells.

10 RELACIONS INTERPERSONALS

Iniciar, sostenir o acabar relacions. D'això s'ocupa aquesta unitat. És un encreuament de camins en el qual unim el maneig de les emocions i sentiments amb la presa de decisions, l'empatia i gairebé totes les altres Habilitats per a la Vida.

11 MANEIG DE PROBLEMES I CONFLICTES

Indiferència, violència i oportunitat... tres dels possibles camins per afrontar situacions problemàtiques. Aquesta unitat s'ocupa de l'últim d'ells.

12 EPÍLEG

Síntesi dels continguts desenvolupats al voltant de les Habilitats per a la Vida i un compartir dels aprenentatges del grup.

Com és la metodologia?

Posa l'èmfasi en la interacció. S'aprèn "ENTRE" les diferents persones que participen en el curs, que procedeixen de diferents països d'Iberoamèrica i que tenen diversitat de professions i oficis. Això enriqueix la conversa i permet que les Habilitats per a la Vida s'aprenguin socialitzant, en qualsevol espai i horari i no tan sols d'experts en el tema. El TransCurs aprofita el llenguatge d'Internet, la seva diversitat de recursos (imatges, animacions, anuncis, notícies, cançons, conferències, articles) i la seva horitzontalitat. Així es facilita un aprenentatge emocionant, on el pes no està en els continguts sinó en el sentit que tenen en la vida quotidiana.

Són classes?

No. "El TransCURS" per les Habilitats per a la Vida no són classes ni té un horari. Els continguts estan disponibles, gradualment cada setmana i s'accedeix a ells les 24 hores, durant els tres mesos del curs. Es treballa una unitat per setmana. Només hi ha 3 dissabtes, en els tres mesos de curs, que durant 1 hora (de matí a Amèrica, de tarda a Europa) el grup es troba a la nostra sala de videoconferències amb convidats especials.

Hi ha deures?

Sí, es diuen experiments. Cada unitat requereix un exercici pràctic lligat a la vida quotidiana de les persones participants per realitzar de dimarts a diumenge. Les reflexions i aprenentatges que sorgeixen d'aquest experiment cada qui les ha de publicar en el respectiu fòrum, abans del diumenge en la nit.

Hi ha qualificacions?

No hi ha qualificacions. El paper de les tutores i tutors del curs és animar la conversa entre parells en els fòrums. Cada estudiant, a més, una vegada per setmana, rep de l'equip docent una devolució individual que acompanya i motiva el seu autoaprenentatge. D'igual manera, rep una devolució pública de part d'alguna companya o company de curs.


Requisits

Tenir familiaritat amb Internet.

Disposar d'ordinador durant les cinc hores setmanals d'estudi.

Tenir accés a Internet de banda ampla.

Pagar el preu de la matrícula.

Destinar 5 hores a la setmana durant tres mesos per realitzar les diferents activitats:

  • Llegir el text-base de la unitat i navegar pels seus enllaços multimèdia (obligatori).
  • Realitzar l'experiment de cada unitat i publicar en finalitzar la setmana el que s'ha après amb aquesta pràctica (obligatori).
  • Llegir i comentar el text publicat per una altra persona participant (obligatori).
  • Participar en un fòrum temàtic complementari (opcional) i en un altre d'autoavaluació (opcional).
  • Participar, durant una hora, en l'espai de vídeo - conferència en temps real amb convidats especials (opcional). Es farà un dissabte al mes durant els tres mesos.

Certificació

EDEX i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona certifiquen aquesta formació.


Declarat Bona Pràctica pel Departament d'Assumptes Socials del Govern Basc en matèria de Gestió del Coneixement.

Certificat per
Edex
Universidad de Girona
Amb la col•laboració de
Dipsalut
MATRÍCULES AQUÍ
Places limitades

EDICIÓ

31

DATA

Del 17 de setembre al
9 de desembre del 2024

DURACIÓ

60 Hores

FORMACIÓ

Curs en línia

PREU

Amèrica: 290 Dòlars
Europa: 270 Euros